Antenler, mikrodalga sinyallerini göndermek ve almak için kullanılan bir telekomünikasyon cihazıdır. Veri iletimi ve yayını için kullanılan parabolik şekilli bir antendir.

Bir uydu çanağının birincil işlevi, mikrodalga sinyallerini bilgisayar, televizyon ve diğer cihazlar tarafından kullanılabilecek elektrik sinyallerine dönüştürmektir. Düşük frekanslı sinyaller daha büyük çanaklar tarafından alınabilirken, küçük çanaklar daha yüksek frekanslı sinyaller için kullanılır.

Uydu çanakları her türlü veri iletişimi için kullanılmaktadır. Sinyaller, kilometrelerce kablo olmadan herhangi bir yere gönderilebilir.

Bir uydu, parabolik anten olarak da bilinebilir.